Noclegi w Mikołajkach, Villa Wodnik

Rzeka Krutynia płynie przez Pojezierze Mrągowskie, Równinę Mazurską i Krainę Wielkich Jezior, przez lasy Puszczy Piskiej, a od jeziora Mokrego również przez Mazurski Park Krajobrazowy. Udział w organizowanych  spływach kajakowych rzeką Krutynia to niemal rytuał każdego turysty wypoczywającego na Mazurach

Spływy kajakowe na Mazurach, Rzeka Krutynia

Ferma Jeleni w Kosewie powstała w 1984 roku przy zakładzie doświadczalnym Polskiej Akademii Nauk w Baranowie. Założycielem stacji był Andrzej Krzywiński. Dzięki jego pasji i pracy ferma rozwinęła się i do dziś jest jedną z większych w kraju. Oficjalnie ferma została otworzona w 1986 roku.

Położone ok. 5 km od Mikołajek jezioro Łuknajno, jest jedną z najważniejszych europejskich ostoi ptactwa wodnego. Ten niewielki, płytki akwen został, wraz z otaczającymi je trzcinowiskami i łąkami, objęty ochroną międzynarodową jako rezerwat biosfery UNESCO (od 1977 r.) oraz wpisany na listę dziedzictwa przyrodniczego świata konwencji RAMSAR, chroniącej obszary błotne i podmokłe (1978).

Muzeum Reformacji Polskiej w Mikołajkach powstało w 1973 r., Twórcą i założycielem był ks. Władysław Pilch – Pilchowski (1913 – 2008), proboszcz Parafii ewangelicko – augsburskiej (luterańskiej) w Mikołajkach. Jest to jedno z dwóch tego typu muzeów w Polsce.

Jezioro Mikołajskie jest jeziorem rynnowym o powierzchni 5 km², długości 5,8 km, maksymalnej szerokości 1,6 km . Jego maksymalna głębokość wynosi 25,9 m.Jezioro na północy łączy się z Jeziorem Tałty pod mostem drogowym w Mikołajkach